Պայմաններ և դրույթներ

«Քաղաքացու Որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը պարտավորվում է տնօրինել նվիրաբերված միջոցները և ներկայացնել հաշվետվություն՝ համաձայն կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի:


Նվիրատուն իրավունք ունի ծանոթանալ համապատասխան հաշվետվություններին: ՔՈ ՍԴԿ-ն իրականացնում է պարբերական, թափանցիկ հաշվետվություն, որի ընթացքում քաղաքացիները կարող են տեսնել ֆինանսական հոսքերը և նվիրատուների ցանկը։